Aboutสมาคมบาริสต้าไทย

ประเทศไทยได้เริ่มมีการแข่งขันบาริสต้า มาตั้งแต่ปี 2004 โดยการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นในงาน Thailand Coffee & Tea Festival ในแต่ละปีผู้จัดได้รับการแนะนำให้ใช้กฎกติกาการแข่งขันตามกฏ WBC มาโดยตลอด แม้ว่าในตอนนั้นสมาคมบาริสต้า ไทยยังไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้น แต่หนึ่งในกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมก็ได้ทำงานร่วมกับผู้จัดในฐานะที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน นับตั้ง แต่ปีแรกเป็นต้นมา พวกเราได้เห็นทั้งสิ่งที่ยากและสิ่งที่น่าจะมีการปรับปรุงในการจัดการแข่งขัน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันและผู้จัดเอง ต่างก็ได้เรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆในการแข่ง เราเรียนรู้ว่าในการทำงานร่วมกับผู้จัดบางครั้งเราก็ต้องใช้ความพยายาม เพื่อที่จะอธิบายถึง วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการแข่งขัน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและจัดการแข่งให้ออกมาอย่างดีเยี่ยม เพื่อการพัฒนาบาริสต้าใน ประเทศของเรา


ปี 2005 รูปแบบของงาน Coffee & Tea Festival ถูกจัดให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ในส่วนของการแข่งขัน Thailand Barista Competition ก็มีการพัฒนาไปบางส่วนแต่เราพวกเรารู้ดีว่ายังไปไม่ถึงจุดที่จะพัฒนาบาริสต้าได้อย่างจริงจัง ดังนั้นในปีนี้เองพวกเรา (คณะกรรมการสมาคม) ที่มีความคิดคล้ายๆกันจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมบาริสต้าไทยขึ้น


ในปี 2006 สมาคมฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการแข่งขัน Thailand Barista Competition ในฐานะ "ผู้จัดร่วม" ทำให้ทีมงานของเราได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เราทำงานกันหลายอย่าง ตั้งแต่วางผังเวที ,อบรมผู้เข้าแข่งขัน ,อบรมกรรมการ ,อบรม staff ,ติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าแข่งขัน ,เป็นกรรมการตัดสิน และนอกจากนี้เรายัง จัดสัมนาพิเศษเกี่ยวกับการแข่งขัน ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกด้วยสำหรับกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในปีนี้สมาคมได้รับ เกียรติจาก Mrs. Sunalini Menon มาเป็น Head judgeในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย


ในปี 2007 และปีต่อ ๆ ไป พวกเราสมาคมบาริสต้าไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบาริสต้าไทยให้มีความสามารถ ทัดเทียมกับนานาประเทศ ต่อไปโดยผ่านสนามการแข่งขันต่างที่สมาคมจัดขึ้น โดยหวังว่าต้นสังกัดของบาริสต้าไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟเล็กๆ หรือบริษัทกาแฟใหญ่เล็งจะเห็นความสำคัญของบาริต้า และให้การสนับสนุนทรัพยากรอันมีค่าของพวกเขาBarista Association of Thailand

The Barista Association of Thailand was established with aims to promote coffee-making among interested members of the public and to help raise as well as set higher standards for the ‘barista’ profession. We also focus on developing the skills of Thai baristas for international competitions while acting as a meeting point for members to exchange their knowledge and experience, and performing the role of a coordinator for all related international organizations.


The inception of the Barista Association of Thailand (BAT) was brought on by a group of professional baristas and barista trainers who wish to disseminate the understanding and the knowledge about barista to a wider group of people, and to develop the skills of Thai baristas to meet international standards.


Most of the time someone takes a sip of his or her favorite cup of coffee, it is usually the quality of the coffee beans or the roasting technique that is generally admired. This means many usually overlook the importance of the barista who makes a cup of espresso, or even coffee, so pleasurable. In fact, many seem to forget that barista is one of the four key elements in making a quality cup of Italian coffee drink.


With coffee business flourished extensively during the past 4-5 years, the demand for baristas has also been on a rise. This has led to a shortage of skilled personnel for this much-needed ‘behind-the-scene’ work.


Accordingly, there has been an agreement among professional baristas and barista trainers that Thailand is now in need of a central body to help further develop the skills of local baristas to meet internationally-recognized standards.


Initially, the group had an intention to join the Specialty Coffee Association of Thailand (SCAT), which has been in a set-up process for many years. However, due to some unexplainable delays and limitations, the SCAT establishment is never completed until today.


At the beginning of 2005, a group of professional baristas and barista trainers held talks again and reached a preliminary conclusion on their readiness to set up a club or even an association, to carry out their agreed-upon mission without waiting for SCAT.


In several meetings that followed, ideas and suggestions have been made among group members before an agreement was made to form an association, which can collaborate with both government agencies and international bodies more effectively, and better express the group’s determination and adherence to transparency of its works.


Objectives of the Barista Association of Thailand (BAT)

To disseminate knowledge and promote coffee-making among the public
To raise and set standards for barista profession
To develop skills of profession baristas for national and international competitions
To be the meeting point for members to exchange their knowledge and experience
To be the coordinating and information-exchanging center between members and international organizations
To encourage no policies or agenda that promote gambling or profit-making and sharing
To carry out no politics-related activities


BAT applied for a registration with the Department of Business Development on September 1, 2005, and completed the process on November 1, 2005.


Currently, the Barista Association of Thailand (BAT) is welcoming new members whose businesses are in accordance with the work of the association to help us achieve the above-mentioned objectives. We are also in the process of raising funds to set up a physical location of the association, to facilitate a more complete execution of its tasks.


COMMITTEE FOUNDERS

President

Meechai Amornpathanakul
K2 Company Limited

Vice President

Chartree Treelertkul(Resigned)

Reception

Torpong Tantraporn
Indy-Espresso Supply Company Limited

Secretary

Sutinee Amornpathanakul
K2 Company Limited

Treasurer

Kobkul Promayorn
Coffee Alley Company Limited

Public Relation

Vudhiporn Haskarn
Seat 2 Cup Coffee
Surachai Malee
K2 Company Limited


COORDINATORS AND COMMITTEES

Interact with Government Organization

We co-ordinate with government organization both in-country and internationally with aim to position ourselves as a well-recognized association focusing on an improvement of Thai barista skills as well as an enhancement on coffee quality of Thai industry to meet specialty coffee standards.
In charge by: Meechai Amornpathanakul

Skill-Building Workshop/Training

We provide coffee knowledge to public by arranging various level of barista training range from basic beginner followed by advanced barista course and up to sophisticated barista training for competitions. Up to date techniques and tips on roasting, blending and cupping are also included in some courses. We welcome both our registered members and public to join.
Person in charge: Torpong Tantraporn

Barista Jam

We regularly arrange to meet with members with an objective to share and exchange coffee knowledge. The subject may vary from local coffee event to new ideas discussed in international levels. We tend to have more for barista clinic where common error of barista work can be raised and alternative solutions be provided. Previous happening included roasting, cupping, blending and latte art techniques. The latest event, blending competition, went well. It benefits to roaster, blender, and cuppers who join the day.
Person in charge: Vudhiporn Haskarn

Administration of Member Link

An administration work mainly covers member registration, accounting, and event organizing. For members, we try to connect with them through several channels in order to provide knowledge and update facts. One of these is through our Newsletter. We have already produced 2 newsletters last year and target to have it on a quarterly basis when people resource is well set. Our website is regularly updated with industry news. We also join most coffee happenings to promote our present and objective.
Person in charge: Kobkul Promayorn